Carport: 16.6 °C (31s)
Hallen: 24.0 °C 55 % fukt (36s)
Uterum: 18.9 °C 76 % fukt (38s)
Förråd: 16.0 °C 75 % fukt (2s)
Sun Aug 19 09:20:01 CEST 2018
Klicka här för att ladda om sidan.