Carport: 19.6 °C (48s)
Hallen: 22.6 °C 55 % fukt (5s)
Uterum: 19.8 °C 79 % fukt (26s)
Förråd: 17.6 °C 77 % fukt (9258s)
Thu Aug 6 09:40:01 CEST 2020
Klicka här för att ladda om sidan.