Carport: 3.9 °C (39s)
Hallen: 20.7 °C 42 % fukt (44s)
Uterum: 9.1 °C 89 % fukt (1479s)
Förråd: 6.8 °C 84 % fukt (19s)
Sun Jan 26 13:40:01 CET 2020
Klicka här för att ladda om sidan.