Carport: 17.6 °C (40s)
Hallen: 23.0 °C 41 % fukt (45s)
Uterum: 22.3 °C 40 % fukt (27s)
Förråd: 17.6 °C 47 % fukt (35s)
Thu May 25 20:10:01 CEST 2017
Klicka här för att ladda om sidan.