Carport: 4.4 °C (29s)
Hallen: 20.2 °C 42 % fukt (34s)
Uterum: 2.7 °C 96 % fukt (36s)
Förråd: 2.6 °C 99 % fukt (48s)
Wed Dec 11 14:30:02 CET 2019
Klicka här för att ladda om sidan.