Carport: 162.4 °C (45s)
Hallen: 23.8 °C 44 % fukt (2s)
Uterum: 20.3 °C 52 % fukt (41s)
Förråd: 18.2 °C 56 % fukt (6s)
Thu Jul 2 21:30:01 CEST 2020
Klicka här för att ladda om sidan.