Carport: 12.9 °C (33s)
Hallen: 20.7 °C 53 % fukt (38s)
Uterum: 13.6 °C 76 % fukt (42s)
Förråd: 10.3 °C 87 % fukt (18s)
Sun Sep 17 11:10:01 CEST 2017
Klicka här för att ladda om sidan.