Carport: 2.4 °C (86s)
Hallen: 21.7 °C 35 % fukt (26s)
Uterum: 5.3 °C 64 % fukt (652s)
Förråd: 4.3 °C 55 % fukt (37s)
Mon Apr 19 04:40:01 CEST 2021
Klicka här för att ladda om sidan.