Carport: 11.1 °C (56s)
Hallen: 21.8 °C 55 % fukt (116s)
Uterum: 11.7 °C 89 % fukt (54s)
Förråd: 10.6 °C 94 % fukt (20s)
Mon Oct 26 20:50:01 CET 2020
Klicka här för att ladda om sidan.