Carport: 2.9 °C (46s)
Hallen: 21.9 °C 45 % fukt (3s)
Uterum: 2.1 °C 96 % fukt (58s)
Förråd: 1.6 °C 90 % fukt (504s)
Mon Dec 10 16:10:01 CET 2018
Klicka här för att ladda om sidan.